Välkommen till Brf Ekparken Dalénum

I Stockholms inre skärgård ligger Lidingö med bostadsområdet Dalénum vid strandkanten till Lilla Värtan. Vår förening Brf Ekparken Dalénum bildades 2013 och består av en fastighet med fyra huskroppar och 77 lägenheter. Samtliga lägenheter upplåts med bostadsrätter.